שימו לב:
חברת enable לא מספקת שירותי תמיכה עבור תוסף הנגישות. התוסף מספק חלק מדרישות הנגישות ולא את כולן.

הסכם / תקנון שימוש

1.כללי

הכותרת בהסכם – תקנון, זה הוספו לשם הנוחות  בלבד.

ENABLE הוא תוסף חינמי המיועד לסייע בהנגשת תכני אתרי אינטרנט לטובת בעלי לקויות שונות ("ENABLE" או "התוסף"). הגורם אשר נרשם באתר וקיבל את הזכות להתקנת התוסף יקרא להלן ולעתים גם: "המשתמש הרשום" או "המשתמש".

התקנתו של התוסף והשימוש בו כפופים לתקנון - הסכם זה, ולמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר שהינה חלק בלתי נפרד ממנו. עליכם לקרוא בעיון מסמכים אלו, לוודא שהינכם מבינים את המפורט בהם וכי הינכם מסכימים להם. אם אינכם מסכימים לדברים, או אינכם משוכנעים שהינכם מבינים דבר מה, אל תתקינו את התוסף ואל תעשו בו כל שימוש. ישנם לא מעט פתרונות ודרכים לשפר את נגישות אתר האינטרנט שלכם, ופתוחה בפניכם הדרך לעשות בהם שימוש.

ENABLE פועל ברוח חלק מן האלמנטים הנדרשים בחלק מן התקנים השונים בנושא ההנגשה, אך אין בו כדי לעמוד במלוא דרישותיו של תקן כזה או אחר ובהוראות הדין השונות וזה אינו יעודו, ועל המשתמש לפנות למומחה לנגישות ולטפל בהתאמת האתר הרלבנטי לדרישות הדין השונות או להשתמש בפתרונות אחרים.

ENABLE שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של התוסף בכל עת (לרבות למשתמש ספציפי), להשביתו לצורך עבודות תחזוקה, שיפור או מכל סיבה אחרת, לשנות את אופן פעולתו, לשנות את תנאי ההתקשרות, לשנות את הפונקציות והפיצ'רים הקשורים בו וכן לשלוח למשתמשים בו, מעת לעת, הודעות, הצעות ופרסומות הקשורות למוצרים ושירותים בתחום האינטרנט, כמו גם בנושאים קהילתיים וחברתיים ואשר ENABLE מבקשת לקדם.

 

2.אבטחה, סיכוני סייבר

למרבה הצער, גם תוסף ENABLE אינו חסין מפני תקלות, טעויות, תקיפות סייבר וניצול לרעה; במקרים שונים יכולה תקלה, טעות אנוש, תקיפת סייבר או זיהוי חולשה בתוסף כדי להוות פתח לגרימת נזק לאתר שבו הוא מותקן, השבתתו, גניבת מידע ועוד.  פגיעות כאלה עלולות להתרחש ולגרום לפגיעה תדמיתית ומסחרית, ולגרום חלילה לנזקים. על כן, בהתקינו תוסף זה, מאשר המשתמש ומצהיר כי מודע הוא לדברים אלו, לקח ושכלל סיכונים אלו בחשבון ובחן את השלכותיהם היטב, וכן, ובשים לב לסוג התכנים, טיב העסק וההשלכות על תפקודו, ערך את ההתאמות הנדרשות על מנת לשפר את ההגנה על האתר שלו ואת צמצום הסיכונים ובכלל זה התייעץ עם מומחה אבטחה ותשתיות בעניין. המשתמש מבהיר ומצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה בעניין זה כנגד ENABLE או מי הקשור אליה.

בין יתר הפעולות שעל המשתמש לבצע על מנת להקשות על ניצול לרעה של התוסף על ידי תוקפים פוטנציאלים, הינו לוודא שבאתר שלו מותקנת ומיושמת מדיניות CSP נכונה, וכאשר מחושב ה- SHA256 של הקובץ, ונמצא שהקובץ שונה מהקובץ המקורי, לא יטען הסקריפט שעבר שינוי.

  1. שימוש בתוסף

אין לעשות שימוש מסחרי בתוסף ואין לעשות בו כל שימוש שונה מיעודו המקורי.

ניסיון לגבות תשלום עבור התקנתו, או השימוש בו, בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, נאסר בתכלית האיסור ויהווה הפרה חמורה של הסכם זה. למעט במקרים חריגים, התנהלות בנוגע לתוסף תעשה מול המשתמש הרשום ולא מול כל גורם אחר. על כן פניותיו של גורם שאינו המשתמש הרשום - לא יענו.

ניצול לרעה של ENABLE בכל דרך שהיא, לרבות ניסיון להעתיקו, לשכפלו, להתחזות לבעלי הזכויות בו, לשבשו, לגרימת חבלה בו, לשימוש בו כדי לפגוע באחר, להשיג מידע על אחרים, יביא להפסקת אישור השימוש בו ולפי העניין לנקיטת הליכים משפטים.

ENABLE אינה מתחייבת ליתן שירותי תמיכה בקשר לתוסף, ועל המשתמש להביא בחשבון עניין זה ולשקול אותו במסגרתו החלטתו אם לעשות שימוש בתוסף, אם לאו.

 

 

  1. הגבלת אחריות וסמכות שיפוט

המשתמש מבהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, תהא אשר תהא, לפיה זכאי הוא, מכל גורם הקשור ל ,ENABLE לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו בקשר כזה או אחר להתקנה או לשימוש ב-  ENABLE. תנאי זה הינו יסודי ובסיסי, והמשתמש מאשר כי ידוע ללא הבטחת דברים אלו, לא היה ENABLE עומד לרשותו באופן הקיים והמוסדר בהסכם זה. ככל שתנאי זה, כמו התנאים האחרים, אינו נראה למשתמש סביר, ואין הוא מסכים לו בלב שלם, מתבקש הוא שלא לאשר הסכם זה, לא להתקין את התוסף ולא לעשות בו שימוש.

הסמכות המקומית הבלעדית לדיון בסכסוך בקשר להסכם זה מסורה לבתי המשפט שבמחוז תל אביב והמרכז ובכל מקרה יחול הדין הישראלי בלבד.