שימו לב:
enable אינה מספקת שירותי תמיכה עבור תוסף הנגישות. התוסף מספק חלק מדרישות הנגישות ולא את כולן ואינו מתיימר ואינו מיועד לעמוד בתקן כזה או אחר בתחום הנגישות.

מדיניות פרטיות והגנה על מידע

ENABLE הוא תוסף הנגשה הניתן ללא תשלום והמיועד לסייע בהנגשת תכני אתרי אינטרנט באמצעים שונים, לטובת בעלי לקויות שונות ("ENABLE ", "התוסף", "אותנו", "אנחנו" או "שלנו").

כאשר הינכם מתקינים את התוסף, עושים בו שימוש, ואף רק נכנסים לאתר האינטרנט הנוכחי, נאספים אודותיכם נתונים. מסמך זה מתאר אילו נתונים אודותיכם נאספים, מדוע הם נאספים וכיצד הם מעובדים.

אין לכם כל חובה חוקית למסור לנו נתונים כלשהם אודותיכם או להסכים לעיבוד מידע הנוגע אליכם, ועל כן, ובכלל, אם לאחר שקראתם מסמך זה הגעתם למסקנה שהוא אינו תואם במלואו את רצונכם או השקפתכם, אתם מתבקשים להימנע מלהתקין את התוסף ובכלל מלהשתמש באתר זה.

המסמך עושה לעתים שימוש בלשון זכר, בשל מגבלות השפה בלבד.

 1. איזה מידע נאסף ?
 2. מהן המטרות שלשמן המידע נאסף?
 3. היכן ולכמה זמן נשמר מידע?
 4. עם מי המידע עשוי להיות משותף?
 5. כיצד אנו משתמשים בעוגיות ושאר טכנולוגיות ניטור?
 6. כיצד נעמוד איתך בקשר?
 7. כיצד אנו מאבטחים את המידע?
 8. כיצד ניתן לממש את זכויותיך במידע?
 9. האם אנו מעבדים מידע אודות ילדים?
 10. יצירת קשר ועדכונים

במסגרת הביקור באתר, התקנת התוסף, והשימוש בו, עשויים להאסף פרטי מידע שיפורטו להלן. מסמך זה ייתייחס "למידע אישי" כמידע שמאפשר את זיהויו של אדם מסוים, גם אם לפי הדין הישראלי אין בכך כדי להוות "מידע אישי".

מידע שנאסף או נוצר באופן אוטומטי: כאשר אתה מבקר באתר או מתקין או משתמש בתוסף, אנו עשויים לאסוף פרטים טכניים מסוימים אודותיך או אודות המכשיר והתוכנה שבאמצעותם עשית כן. אנו אוספים או יוצרים פרטים אלה באופן עצמאי, באמצעות הכלים והיכולות שברשותנו, או באמצעות שירותים שמסופקים לנו על-ידי צד שלישי (כמפורט בסעיף 4 להלן), לרבות באמצעות שימוש בקבצי "עוגיות" (קוקיז) וטכנולוגיות ניטור אחרות (כמפורט בסעיף 5 להלן).

פרטים אלה עשויים לכלול (בהתאם לנסיבות ולמידע הנגיש לנו) נתוני מיקום, קישוריות, נתונים טכניים ונתוני שימוש; כתובות IP, רשתות אלחוטיות, נקודות גישה ל-Wi-Fi; מזהה משתמש או לקוח באפליקציה או במערכות החברה; נתונים לא-מזהים בקשר למכשיר, מערכת ההפעלה והדפדפן באמצעותם ניגשת לשירותים; רישומי פעילות, תקשורת וביצועים, לרבות בנוגע לתקלות או "באגים" שחווית במהלך השימוש.

מידע שהתקבל ממך: על מנת להתקין את התוסף הינכם מתבקשים ראשית להרשם לשירות לספק לנו את המידע הבא: כתובת אתר האינטרנט בו יותקן התוסף ופרטי המשתמש הכוללים: שם ושם משפחה, אימייל ומספר טלפון .

 • מתן השירותים, לרבות הגשת סיוע ותמיכה למשתמשים שלנו;
 • פיתוח, התאמה ושיפור של השירותים שלנו, כמו גם של חווית השימוש שלך, בהתבסס על העדפות, חוויות ובעיות נפוצות או פרטניות;
 • אימות זהותם של המשתמשים, המשתמשים מטעמם, והמבקרים באתר שלנו, על מנת לאפשר להם גישה ולהגן מפני גישה בלתי מורשית;
 • הפקה והצגה יעילה יותר של פרסומות ותכנים שיווקיים, לרבות פרסום מבוסס הקשר, התנהגות ותחומי עניין, בהתבסס על פעילות הלקוח או המשתמש, העדפותיו, רכישותיו ונתונים אחרים העומדים לרשותנו או לרשות שותפינו העסקיים;
 • הסקת תובנות הקשורות למשתמשים וקהלי היעד שלנו, אשר מאפשרות לנו לטייב ולשפר את פעילות השיווק והפרסום שלנו, ואת השירותים שלנו;
 • יצירת קשר באמצעות הודעות כלליות או מותאמות אישית הקשורות בשירותים (כגון אחזור סיסמה, או הודעות תפעול), או באמצעות הודעות שיווקיות (כמו ניוזלטר ועדכונים על מבצעים מיוחדים, שירותים חדשים, אירועים וכו');
 • אבטחת מידע וניסיון למנוע או לצמצם את הסיכון לפעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;
 • יצירת צברי נתונים סטטיסטיים, נתונים לא-אישיים נגזרים או נתונים שעובדו באופן שהפך אותם לאנונימיים או שאינם ניתנים לקישור לאדם שבמקור היו אודותיו (כלומר, שעקב העיבוד הפכו לנתונים שאינם אישיים), בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו, בהתאמה; ו-
 • עמידה בהוראות הדינים אשר חלים עלינו.

מיקום המידע: מערכת ניהול המשתמשים ממוקמת בשרתים בישראל ובאירופה. עם זאת, אנו עשויים, בהתאם לעניין, להחליט למקם את המערכות גם במדינות אחרות, והכל כפי שיידרש לצורך מתן השירותים ולמטרות אשר פורטו בסעיף 2 לעיל. בכל מקרה, ספקי השירות שלנו מחוייבים ויחוייבו לנהוג במידע האישי שלך ולהגן עליו בהתאם לאמור במסמך זה ולנהלים המקובלים בתעשייה.

משך שמירת המידע: אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד הינך משתמש רשום אצלנו ולא הסרת את התוסף וביקשת את הפסקת השימוש בו וביטול הרשמתך; כל עוד נזדקק למידע באופן סביר על מנת לשמר, לשפר ולחדש את היחסים בינינו ולספק לך את השירותים שלנו; או כל עוד לדעתנו הדבר הכרחי למטרות המפורטות במסמך זה.

כמו כן, המידע האישי יישמר כל עוד הדבר נדרש על פי דין או הסכם שאנו צד לו, או על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים פוטנציאליים וכן על מנת לעמוד בחובות חוקיות והוראות דין שונות. כל מקרה יובהר כי אלא אם נקבע אחרת בדין, איננו מחויבים להחזיק במידע האישי שלך לפרק זמן קצוב כלשהו, ונהיה רשאים למחוק אותו מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא.

ציות להוראות הדין ובתי המשפט: אנו עשויים לגלות או לאפשר גישה לפרטי מידע אישי מסוימים, או להעניק לרשויות אכיפה או אסדרה גישה למידע אישי, אם נהיה סבורים בתום לב שכך נדרש מאיתנו בצו משפטי, או בדחיפות לשם מניעה או חדילה של פעילות בלתי-חוקית או עוולה אחרת (בין אם אלו התרחשו בפועל או כאשר קיים חשש להתרחשותן).

נותני שירות: אנו עשויה להשתמש בנותני שירות שונים, הן לביצוע שירותים משלימים, הן לצרכי אבטחה, מניעת הונאות, ייעוץ משפטי ועסקי ועוד. אותם נותני שירות עשויים לקבל גישה למידע של המשתמשים, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה הספציפית שלשמה החברה התקשרה עמם, והם יהיו רשאים להשתמש בהם אך ורק לצורך מטרות אלו.

הגנה על זכויות ובטיחות: אנו רשאים לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים אם נאמין בתום לב כי עלינו לעשות כן על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש ועל ביטחונם של החברה, עובדי החברה, נותני השירות שלה, לקוחות, משתמשים, או כל אדם או גורם אחר.

עסקים קשורים: אנו רשאים לשתף מידע אישי באופן פנימי עם עסקים הקשורים אלינו. אם לדעתנו שיתוף כאמור עלול להשפיע באופן מהותי על פרטיותך במידע האישי ששמור אצלנו, נעדכן אותך על כך ועל האפשרויות שיעמדו לך בקשר אליו, בדוא"ל, מסרון או בהודעה בולטת במסגרת השירותים שלנו.

בנוסף, החברה רשאית לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בכפוף לאישורך המפורש, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע האמור למידע אנונימי שאינו אישי עוד. אנו רשאים להעביר, לשתף או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנדרש לכל אישור נוסף.

השירותים שאנו מספקים, וכן כמה מנותני השירות שלנו, עושים שימוש בקבצי cookie"", מזהים אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות המסייעות לנו להעניק, לאבטח ולשפר את השירותים שלנו, להתאים באופן אישי את חוויית השימוש שלך, וכן לנטר ולנתח את הפעילות השוטפת שלנו ושל המשתמשים בשירותים.

קובץ "cookie" הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתר שלנו. קבצי "cookie" מסוימים וטכנולוגיות אחרות משמשות כדי לאחזר נתונים אישיים, כגון כתובת IP.

על אף שאין שינוי באופן הפעולה שלנו בתגובה לסימון "אל תעקוב" (“Do Not Track”) בשדה כותרת ה-HTTP של דפדפן או באפליקציה של טלפון נייד, רוב הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקבצי cookie, לרבות בחירה האם לקבל קבצים כאלה או לא והאם להסיר אותם. באפשרותך להגדיר ברוב הדפדפנים כי ברצונך לקבל עדכון בגין כל קובץ cookie, או כי קבצים אלה ייחסמו באופן זמני או קבוע.

הודעות שירות ותפעול: אנו עשויים לפנות אליך עם מידע בקשר לשירותים שלנו ושימושך בהם. חלק מהודעות אלה הכרחי לצורך המשך שימוש בתוסף, ולא ניתן יהיה לסרב לקבלן, בעוד חלקן האחר נתון לבחירתך והודעתך כי ברצונך להפסיק לקבלן – בהתאם לעניין. בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לכתובת [email protected]

דברי פרסומת: אנו עשויים לפנות אליך בהודעות בעלות אופי שיווקי או פרסומי. הודעות כאמור יימסרו באיזה מהאמצעים העומדים לרשותנו ליצירת קשר (לדוגמה הודעת SMS, דואר או דוא"ל, נוטיפיקציה, פרסומת דיגיטלית, או שיחה קולית), במסגרת השירותים או בכל אתר או פלטפורמה אחרת.

אם ברצונך לסרב לקבל דברי פרסומת כגון אלה, ניתן לעשות כן באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: [email protected] או לפעול בהתאם להוראות ל"הסרה מרשימת דיוור", "הפסקה" או "שינוי העדפות דוא"ל" שיופיעו בדברי הפרסומת שיישלחו אליך.

על מנת להגן על המידע האישי ששמור אצלנו ואצל נותני השירות שלנו, אנו משתמשים באמצעי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים, ונוהגים על פי נהלי אבטחת מידע המקובלים בתעשייה.

עם זאת, חשוב לזכור כי איננו יכולים להבטיח כי התוסף האמור מוגן באופן מוחלט ולא ייפרץ או לא תיגרם בו תקלה שתאפשר פריצה או חולשה שעלולה להוביל לפגיעה במידע אישי שלך או מידע אישי המאוחסן באתר שבו הוא מותקן. אנו ממליצים מאד להתייעץ עם מומחה אבטחה ותשתיות בקשר להתקנת תוסף ENABLE, האם אכן מתאים הוא לאתר הספציפי בשים לב לאופיו ולאופי המידע שבו, ובכל מקרה לנקוט באמצעי זהירות ואבטחה והקשחות מתאימות כדי למנוע, בין היתר, מצב שבו אם הקוד נפרץ או נוצל לרעה באורח כלשהו, נפרץ אתר של משתמש ונפגע מידע האישי שייתכן ונמצא באתר.

באפשרותך לבקש, בהתאם לזכאותך לפי החוק (ככל שקיימת), לעיין במידע אישי השמור אצלנו, או לבקש לתקן מידע שאינו עדכני עוד, או לבקש כי נסיר את המידע מהמערכות שלנו, בפניה לדוא"ל [email protected]. במקרה הצורך, יתכן שנדרש לפרטים ומסמכים נוספים ממך על מנת שנוכל לאמת את זהותך ולהבטיח כי המידע האישי ייחשף אך ורק לנושא המידע.

איננו מעוניינת לשמור או לעבד מידע אישי על ילדים שגילם קטן מ-18. בהתאם, אנו לא אוספים ביודעין מידע אישי מילדים או אודותם. אם נגלה שילד עושה שימוש בשירותים באופן שבו נאסף עליו מידע אישי, אנו נאסור על שימוש זה, נחסום אותו ככל שהדבר אפשרי באופן סביר, וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי את המידע האישי שנאסף לגביו. אם לדעתך עלול להיות ברשותנו מידע אישי שכזה, אנא צור איתנו קשר בהקדם בכתובת הדוא"ל: [email protected].

עדכונים ותיקונים: אנו רשאים לעדכן ולתקן את האמור במסמך זה מעת לעת על ידי פרסום גרסה מתוקנת במסגרת השירותים שלנו. הגרסה המתוקנת תהיה תקפה החל ממועד פרסומה. הודעה מוקדמת בת 10 ימים מראש תינתן אם לדעתנו מדובר בשינויים בעלי השפעה מהותית על פרטיותך, באמצעות אחד מאמצעי התקשורת העומדים לרשותנו, או במסגרת השירותים. לאחר התקופה האמורה, כל התיקונים ייחשבו כאילו התקבלו על ידך ומוסכמים עליך.

יצירת קשר: אם יש לך הערות או שאלות כלשהן בקשר למסמך זה או בכל הקשור לפרטיותך, אנא צור איתנו קשר באמצעות דוא"ל: [email protected].

עדכון אחרון: 24 בחודש נובמבר, 2020